Kratak istorijat

Na sjednici Osnivačke skupštine, održanoj 31. mata 2004. godine u Podgorici,  društva i klubovi arhitekata iz Crne Gore donijeli su odluku o povezivanju i osnivanju Saveza arhitekata Crne Gore i njihovom učlanjenju. Osnivačka društva i klubovi su: Društvo arhitekata Podgorice, Društvo arhitekata Nikšića, Društvo arhitekata Danilovgrada, Klub arhitekata Bar, Društvo arhitekata Bijelo Polje, Društvo arhitekata Berane, Andrijevica, Plav i Rožaje i Klub arhitekata Herceg Novi.

 

Arhitekte, potpisnici Odluke o osnivanju i povezivanju u Savez arhitekata Crne Gore, bili su: Jovanka Vukčević, Miodrag Bajković, Tamara Vučević, Mileta Bojović, Ksenija Vukmanović, Pero Vukčević, Miodrag Maraš, Ratimir Mugoša, Vladislav Nikić, Špiro Nilević, Miroslav Radussinović, Stevo Ratković, Ljubomir Dušanov Stijepčević, Nebojša Adžić, Brano Rakojević, Dobrivoje Vešović, Rifat Alihodžić, Božidar Žurić, Dragan Vuković, Svetislav Popović, Dragan Dedić, Zoran Đurđenović.

 

Sjedište Saveza je u tom periodu bilo u Ulici Marka Miljanova br. 4.

 

Prvi Predsjednik novoformiranog Saveza (2004.-2008.)  bio je Mileta Bojović, a u Upravnom odboru su bili i Jovanka Vukčević, Vladislav Nikić, Tamara Vučević i Miodrag Maraš.

 

Po Statutu Saveza Izvršni odbor je imao mandat četiri godine, tako da je 2008. godine otpočeo sa radom novi saziv Upravnog odbora sa Rifatom Alihodžićem, kao Predsjednikom, i članovima: Ksenijom Vukmanović, Draganom Vukovićem, Uranelom Radovanić, Slavicom Stamatović, Marijom Nikolić i Selimom Rasulbegovićem.

 

Na III Izbornoj Skupštini Saveza arhitekata Crne Gore, održanoj 18. jula 2012 godine, u zgradi Podgoričke banke (pored zgrade Pobjede), u Podgorici, izabran je treći saziv Upravnog odbora sa Nebojšom Adžićem, kao Predsjednikom, Biljanom Gligorić Potpredsjednicom i članovima: Draganom Čenić,  Almerom Kalačem, Nebojšom Miloševićem, Sanjom Paunović Žarić i Srdjanom Tadićem.

 

Za članove Nadzornog odbora su izabrani: Jovica Rašović, Predsjednik, Mirka Djurović i Dragan Vuković.

 

Od aprila 2013. godine kancelarija Saveza je u Ulici Balšića br. 48a, u Podgorici.

 

 

Mileta Bojović

Mileta Bojović

Rifat Alihodžić

Rifat Alihodžić

Nebojša Adžić

Nebojša Adžić

Skip to toolbar