superprostor.com

Karin Šerman na Venecijanskom bijenalu arhitekture Fundamentals 2014.

Karin Šerman na Venecijanskom bijenalu arhitekture Fundamentals 2014.

Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu održaće se gostujuće predavanje hrvatske teoretičarke arhitekture Karin Šerman. Ovo je peto gostujuće predavanje u okviru programa Arhitektura. Utopija. Realizam. – AUR 2014/15 i tematskom ciklusu Istorija i teorija.

Predavanje će se održati u četvrtak 05. marta 2015. sa početkom u 18h u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ulaz je slobodan.

8_Croatian-Pavilion_Fitting-Abstraction_Biennale-2014_opt

Linije aktualizacije suvremene hrvatske arhitekture – Apstrakt

Intenzivne prilike globalizirajućeg moderniteta nameću akutna pitanja adekvatnog načina arhitektonskog operiranja u takvim višestruko nestabilnim uvjetima. Ugroženim se pokazuju ne samo poslovično osjetljivi aspekti lokalnih tradicija i kulturnih identiteta, nego i sama sposobnost arhitekture da održi iole zadovoljavajuću mjeru vlastite relevantnosti i konzistencije.

U takvim okolnostima traže se novi vidovi arhitektonskih praksi – onih koje se pokazuju sposobnim nositi s nepredvidivim uvjetima, potvrditi se dovoljno relevantnim u svojim rezultatima i tako uputiti na moguće nove načine smislenog i održivog djelovanja. Upravo takve fleksibilne prakse te načini na koji se one formiraju u okviru recentne hrvatske arhitektonske produkcije, tema je ovog predavanja. Diskusija će pokušati detektirati potencijale novih pristupa na konkretnim realiziranim primjerima.

14. Venecijansko bijenale arhitekture Fundamentals. 2014./ Hrvatski Paviljon – Izložba Podešena apstrakcija | Foto: Marko Mihaljević

14. Venecijansko bijenale arhitekture Fundamentals. 2014./ Hrvatski Paviljon – Izložba Podešena apstrakcija | Foto: Marko Mihaljević

Karin Šerman teoretičarka je arhitekture i profesorica arhitektonske teorije na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, reagirajući na niz intrigantnih pitanja postavljenih prošlogodišnjim Venecijanskim arhitektonskim bijenalom, pokušat će propitati kako neki od apostrofiranih aspekata postavljaju nove smjernice za tumačenje i razumijevanje recentne (prim. prev. skorašnje) hrvatske arhitektonske produkcije.

5. III 2015. Linije aktualizacije suvremene hrvatske arhitekture – predavanje Karin Šerman

Leave a Reply