Dani Orisa 04. i 05. decembra

Dvadeset drugo izdanje Festivala Dani Orisa će se održati 4. i 5. decembra 2022. godine (petak i subota) u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

Detaljne informacije su dostupne na linku: 

http://oris.hr/hr/dani-orisa/novosti/festival-dani-orisa-22,3180.html

Savez arhitekata Crne Gore je jedan od partnera događaja.

PREDAVAČI

Hrvoje Njirić, Hrvatska

David Chipperfield, UK

Tezuka Architects, Japan

Studio NONSTOP, Bosna i Hercegovina

Dean Skira & Ante Nikša Bilić, Hrvatska

Arhitekti Počivašek Petranovič, Slovenija

SKROZ, Hrvatska

NFO, Hrvatska

Daniel Monheim (Christ & Gantenbein), Švicarska

Antón García Abril (Ensamble studio), Španjolska

Cecilia Puga i Paula Velasco, Čile

Max Núñez, Čile

Iva Letilović & Igor Pedišić, Hrvatska

+

Izložba arhitektonskog ureda MR2 povodom dvanaest godina postojanja – 12 X MR 2

Moderatori Festivala: Mia Roth Čerina, Maroje Mrduljaš, Dinko Peračić

Sva predavanja će biti na engleskom jeziku, bez simultanog prevoda.