Javni poziv za učešče u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o planiranju prostora, Nacrtu zakona o izgradnji objekata i Nacrtu zakona o legalizaciji bespravnih objekata

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, objavljuje

JAVNI POZIV 

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O

NACRTU ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA , NACRTU ZAKONA O IZGRADNJI OBJEKATA I NACRTU ZAKONA O LEGALIZACIJI BESPRAVNIH OBJEKATA

Zainteresovanoj javnosti (građanima, privrednim subjektima, pravnim i fizičkim licima, državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, nevladinim organizacijama i drugim organima i organizacijama) upućuje se javni poziv za učesće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o planiranju prostora, Nacrtu zakona o izgradnji objekata i Nacrtu zakona o legalizaciji bespravnih objekata.

Nacrti zakona sa Programom javne rasprave, Izvještajima o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa (RIA) i Obrascima za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na nacrte zakona dostupni su javnosti na Portalu e-Uprave www.euprava.me.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će sačiniti Izvještaje o sprovedenoj javnoj raspravi, koje će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave.