Poštovane kolege,

Prilažemo vam nacrt Amandmana na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list Crne Gore” br.51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13).

IO ARHITEKETA AMANDMANI 1 2014 god

Molimo vas da nam dostavite vaše predloge i komentare.

Aleksandar Tomović
Sekretar SACG

 

Balšićeva 48a
81000 Podgorica
tel: 069 689 489
Amandmani na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

Leave a Reply