Aleksandar Živaljević » Članovi

Aleksandar Živaljević

adresa: Momišići S1 Podgorica Crna Gora tel: +382 67 300 360 datum rođenja: 26.01.1983.

Biographical Info

ZVANJE: spec sci arh
FAKULTET: Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore
ZANIMANJE: arhitekta
KOMPANIJA: Tregatti d.o.o.

Categories: Crnogorski državljani