Aleksandra Džaković » ARHITEKTE

Aleksandra Džaković

adresa: 22 Novembar 7 Budva Crna Gora tel: +382 67 610 814 datum rođenja: 25.06.1990.

Biographical Info

ZVANJE: MSc arch.
FAKULTET: Anhalt Univerzitet Primijenjenih Nauka (Bauhaus Fondacija & Humboldt Univerzitet u Berlinu)
ZANIMANJE: arhitekta konzervator
KOMPANIJA: Uprava za zaštitu kulturnih dobara

Categories: Crnogorski državljani
Updated 7 months ago.