Božidar Božović » Članovi

Božidar Božović

adresa: Nikole Tesle 155 Podgorica Crna Gora tel: +382 67 640 277 datum rođenja: 20.05.1983.

Biographical Info

ZVANJE: dipl.ing.arh.
FAKULTET: Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore
ZANIMANJE: arhitekta konzervator, direktor
KOMPANIJA: Uprava za zaštiitu kulturnih dobara

Categories: Crnogorski državljani