Dijana Perović » Članovi

Dijana Perović

adresa: Dubovica 11/11 Budva Crna Gora tel: +382 67 884 590 datum rođenja: 23.02.1993.

Biographical Info

ZVANJE: spec.sci.arh
FAKULTET: Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore
ZANIMANJE: Arhitektica
KOMPANIJA: Urbi.pro d.o.o. Podgorica

Categories: Crnogorski državljani