Dragana Čukić » Članovi

Dragana Čukić

adresa: Vlada Raičevića 2 Podgorica Crna Gora tel: +382 67 435 259 datum rođenja: 05.08.1972.

Biographical Info

ZVANJE: Diplomirani inženjer arhitekture
FAKULTET: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet Priština
ZANIMANJE: Arhitekta-projektant
KOMPANIJA: Republički zavod za urbanizam i projektovanje AD Podgorica

Categories: Crnogorski državljani