Dragana Pantović » Članovi

Dragana Pantović

adresa: Vidrovan b.b. Nikšić Crna Gora tel: +382 68 065 850 datum rođenja: 18.07.1991.

Biographical Info

ZVANJE: Magistarka inženjerka arhitekture
FAKULTET: Fakultet za gradjevinarstvo, saobraćajni inžinjering i arhitekturu, Univerzitet u Mariboru (Slovenija)
ZANIMANJE: Inženjerka arhitekture, stručni nadzor na gradilištu
KOMPANIJA: Bemax d.o.o.

Categories: Crnogorski državljani