Ivan Rajković » Članovi

Ivan Rajković

adresa: Komska 2 Podgorica Crna Gora tel: +382 67 666 061 datum rođenja: 18.09.1990.

Biographical Info

ZVANJE: Spec. Sci. Arch.
FAKULTET: Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore
ZANIMANJE: Rukovodilac radova
KOMPANIJA: Cijevna Komerc

Categories: Crnogorski državljani