Jelena Božović » Članovi

Jelena Božović

adresa: Ivana Crnojevića 4 Podgorica Crna Gora tel: +382 69 239 005 datum rođenja: 30.06.1986.

Biographical Info

ZVANJE: Mr dipl.ing.arh. / MSc arh
FAKULTET: “Ludvigo Quaroni” La Sapienza, Universita’ di Roma; Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore
ZANIMANJE: Arhitekta
KOMPANIJA: “Čelebić“ d.o.o

Categories: Crnogorski državljani