Marijana Davidović » Članovi

Marijana Davidović

adresa: II Dalmatinske brigade bb, Igalo Herceg Novi Crna Gora tel: +382 68 678 328 datum rođenja: 24.10.1993.

Biographical Info

ZVANJE: master inženjer arhitekture
FAKULTET: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
ZANIMANJE: Samostalna savjetnica III i ovlašteno sluzbeno lice – Ekpertski kadar
KOMPANIJA: Opština Herceg Novi – Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju

Categories: Crnogorski državljani