Milana Andrić » Članovi

Milana Andrić

adresa: Stari grad 401 Kotor Crna Gora tel: +382 69 448 485 datum rođenja: 26.03.1958.

Biographical Info

ZVANJE: diplomirani inžinjer arhitekture
FAKULTET: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu
ZANIMANJE: Samostalni savjetnik za zaštićeno područje i kulturna dobra
KOMPANIJA: OPŠTINA KOTOR – Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

Categories: Crnogorski državljani