Milena Obradović » Članovi

Milena Obradović

Biographical Info

ZVANJE: diplomirani inžinjer arhitekture – master
FAKULTET: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
ZANIMANJE: arhitekta projektant
KOMPANIJA: Studio Synthesis architecture and design

Categories: Crnogorski državljani