Milica Vujošević » Članovi

Milica Vujošević

adresa: Podgorica Crna Gora tel: +382 69 215 405

Biographical Info

ZVANJE: mast.inž.arh, dr.arh. (master inženjer arhitekture, doktor nauka)
FAKULTET: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
ZANIMANJE: Arhitekta
KOMPANIJA: KANA/ko ako ne arhitekt

Categories: Crnogorski državljani