Nađa Ponomarev » Članovi

Nađa Ponomarev

adresa: Vasa Raičkovića 31 Crna Gora tel: +382 69 886 699 datum rođenja: 08.06.1987.

Biographical Info

ZVANJE: Spec.sci.arh.
FAKULTET: Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore
ZANIMANJE: Project manager
KOMPANIJA: CAU- Centar za arhitekturu i urbanizam

Categories: Crnogorski državljani