Petar Martinović » Članovi

Petar Martinović

adresa: Bulevar crnogorskih heroja Crna Goraadresa: Predgrađe 6 Crna Gora tel: +382 67 822 379

Biographical Info

ZVANJE: arhitekta
FAKULTET: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu
ZANIMANJE: arhitekta
KOMPANIJA: Sekrtarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestonice Cetinje

Categories: Crnogorski državljani