Radmila Cvijetić » Članovi

Radmila Cvijetić

adresa: Ivana Mikovića 12 Crna Gora tel: +382 68 692 688 datum rođenja: 12.05.1979.

Biographical Info

ZVANJE: dipl. ing. arh.
FAKULTET: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
ZANIMANJE: projektant
KOMPANIJA: Kodstudio d.o.o. Budva

Categories: Strani državljani