Sanja Paunović Žarić » Članovi

Sanja Paunović Žarić

adresa: Studentska 13a Podgorica Crna Gora tel: +382 67 867 666 datum rođenja: 15.07.1984.

Biographical Info

ZVANJE: MSC, dipl. ing. arh.
FAKULTET: Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore
ZANIMANJE: saradnik u nastavi
KOMPANIJA: Univerzitet Crne Gore, Arhitektonski fakultet

Categories: Crnogorski državljani