Slobodan Bobo Mitrović » Članovi

Slobodan Bobo Mitrović

adresa: Braće Bocarić 7, Stari grad Budva Crna Gora tel: +382 69 021 053 tel: +382 33 453 550 datum rođenja: 08.09.1944.

Biographical Info

ZVANJE: dipl.ing. arhitekture
FAKULTET: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
ZANIMANJE:  penzioner
KOMPANIJA: /

Categories: Crnogorski državljani