Svetlana Perović » Članovi

Svetlana Perović

adresa: Serdara Šćepana S-70 Nikšić Crna Gora tel: +382 69 385 190 datum rođenja: 05.07.1978.

Biographical Info

ZVANJE: dokor nauka_arhitektura
FAKULTET: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
ZANIMANJE: docent
KOMPANIJA: Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Categories: Crnogorski državljani