Vildan Ramusović » Članovi

Vildan Ramusović

adresa: Avda Međedovića 100 Podgorica Crna Goraadresa: Vošnjskova 20 Maribor Slovenija tel: +382 67 258 259 tel: +386 64 294 005 datum rođenja: 05.06.1992.

Biographical Info

ZVANJE: specijalista arhitekture
FAKULTET: Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore
ZANIMANJE: Arhitekta
KOMPANIJA: VIVA VERO d.o.o.

Categories: Crnogorski državljani