U srijedu, 3. oktobra 2018. godine u 19 časova, u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u Galeriji „Klub”, održana je promocija knjige “Arhitektonska komunikacija: objekti kulture u Crnoj Gori 1945 – 2000”, autorice dr Slavice Stamatović Vučković, docenta na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. O knjizi su govorili Prof. dr Vladimir Mako sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Prof. dr Rifat Alihodžić sa Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, Prof. mr Ana Matić sa Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju a moderatorka je bila Snežana Radusinović.

 

Dr Slavica Stamatović Vučković je magistrirala na Arhitektonskom fakultetu „Ludovico Quaroni“ Univerziteta „La Sapienza“ u Rimu kao stipendista italijanske Vlade, a doktorirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Bavi se arhitektonskim i urbanističkim projektovanjem, naučno-istraživačkim radom u oblasti istorije i teorije arhitekture, interdisciplinarnih studija, javnih objekata i javnog prostora. Jedna je od dobitnica Trinaestojulske nagrade 2009. godine.

 

Monografija “Arhitektonska komunikacija: objekti kulture u Crnoj Gori 1945 – 2000”, u izdanju Univerziteta Crne Gore, prikazuje fenomen arhitektonske komunikacije kroz analizu objekata kulture u Crnoj Gori. Arhitektonska komunikacija odnosno razumijevanje arhitekture kao sredstva komunikacije je osnovno teorijsko polazište na kome je bazirana analiza i prezentacija 27 objekata kulture (domova kulture, bioskopa, spomen-domova, domova revolucije, umjetničkih galerija, domova omladine, pozorišta i domova JNA) koji su na teritoriji Crne Gore izgrađeni nakon Drugog svjetskog rata. U knjizi se, između ostalog, prikazuje i značajna arhivska građa (državnih arhiva i privatnih kolekcija) tj. projekti, fotografije i periodika, kao i društveno-politički kontekst u kome su nastajali.

 

Knjiga “Arhitektonska komunikacija: objekti kulture u Crnoj Gori 1945 – 2000” je dostupna u knjižarama Narodne knjige u Podgorici (ul. Novaka Miloseva br. 12, centar; City Mall – III sprat).

Arhitektonska komunikacija: objekti kulture u Crnoj Gori 1945 – 2000

Leave a Reply