Bokeška ulica u Podgorici će  9.jula uveče biti transformisana u izložbeni prostor, radi se o izložbi nazvanoj  “Interpolacija”,  a izlagači će biti studenti Arhitektonskog fakulteta, uz svesrdnu pomoć svojih profesora i saradnika u nastavi.

Radovi koji će biti izloženi su rezultat rada 16 studenata iz dvije generacije studenata arhitekture, na predmetima Enterijer I i Enterijer II.  Po riječima njihovih mentora, vještine i znanja koje su mlade kolege usvajale u ovom periodu stvorile su materijale koji zavrijeđuju da budu izloženi pažnji sugrađana prikazivanjem u javnom ambijentu grada. U pozivu koji su sa fakulteta uputili javnosti se još kaže:

Pozivnica za izlozbu u Bokesnoj ulici-1Pozivnica za izlozbu u Bokesnoj ulici-2

“Enterijer je sastavni dio discipline Arhitekture, i nerazdvojni je element arhitektonskog i egzistencijalnog konteksta. Veći dio života današnjice odvija se u unutrašnjim, ograničenim prostorima. Kao takav, enterijer ili unutrašnja arhitektura postaje zahvalan projektantski medijum za istraživanje ljudskih relacija sa prostorom, materijalima, osvjetljenjem i ambijentalnim situacijama. Ove činjenice dodatno afirmiše odabir lokacije semestralnih zadataka na predmetnim godinama studija.

Bokeška ulica u Podgorici predstavlja živopisan gradski ambijent koji je svojom slojevitošću i ambijentalnim svojstvima bio motivišući faktor za istraživanje i stvaranje. Rad se odvijao kroz simuliranu interpolaciju novog objekta u ulični niz, ili rekonstrukcije postojećih struktura. Stanovanje i poslovni-kreativni inkubator predstavljali su programski okvir za projektovanje.
Uz intenzivnu aktivnost nastavnika i saradnika, kolege su prolazile kroz učenje, istraživanja i primjenu usvojenih znanja na konkrentoj lokaciji, uz definisan projektni program. Baratali su trodimenzionalnim prostorom, njegovom unutrašnjošću ali i omotačem kao gradivnim elementom identiteta javnog prostora.

U želji da plodove ovog procesa pokažemo, a mlade kolege afirmišemo, organizovali smo “Interpolaciju” u Bokeškoj ulici u Podgorici.

Arhitektura je izašla u grad!”

Otvaranje izložbe u Bokeškoj ulici biće u 21h. Iz ovog interesantnog ambijenta postavka se seli u prostorije Saveza arhitekata u Balšićevoj 4, u kojima će biti od 10 – 25. jula, gdje Vas sa zadovoljstvom očekujemo.

Arhitektura je izašla u grad!

Leave a Reply