superprostor.com

 

Poslovni kompleks Sinagoga, arhitektonski studio Domus, Fotografija: Relja Ivanić

[space fw_shortcode_id=”3″]

OBJEKAT: Poslovni kompleks Sinagoga
MESTO: Sombor, Srbija
PROGRAM: Upravna zgrada sa magacinom
POVRŠINA: 3.800 m² (magacin 3.000 m², upravna zgrada 800 m²)
GODINA: 2014.
AUTOR: DOMUS
Autori: Đorđe Mijić i Kosta Mijić
Saradnik: Vlada Janjatović
PEJZAŽ: Renato LakatošFOTOGRAFIJA: Relja Ivanić

 

SinagogaSinagoga

[space fw_shortcode_id=”4″]

Da u Srbiji osim arhitekture uvreženih pristupa i kruga autora koji se smatraju vodećim akterima srpske arhitektonske scene i stručnih manifestacija, postoji i arhitektura i autori u manjim sredinama koji na lokalu stvaraju dela vredna pažnje, pokazuje poslovni kompleks Sinagoga u Somboru arhitektonskog studija Domus. Iza realizacije ovog projekta, u kome se prepliću arhitektura, dizajn i zanatstvo, stoji pre svega otvoren i konstruktivan dijalog između naručioca i arhitekte.

 

SinagogaSomborska kompanija Sinagoga koja na tržištu posluje već dvadesetak godina u sferi veleprodaje prehrambenih proizvoda i kućne hemije, pozicionirala se kao uticajan domaći brend, te su nove razvojne smernice dovele do potrebe da se prošire postojeći prostorni kapaciteti i da se kreira novi vizuelni identitet kompanije. S obzirom da je u pitanju manja i ekonomski slabije razvijena sredina, investicija u poslovni kompleks, uz projekat naručen od lokalnog arhitektonskog studija ima poseban značaj, ne samo za lokalnu privredu već i za arhitekturu, utičući tako na širi krug delatnosti i životne aspekte lokalne zajednice.

 

Smešten u rubnoj gradskoj zoni kompleks markira ulazak u grad, njegova uređenost ujedno oslikava i karakteristike ove lokalne firme, dok pojedinačni objekti – portirnica, upravna zgrada i magacinska hala, shodno svojoj nameni imaju odgovarajuće oblikovanje i prostorne pozicije. Stvarajući dojam anonimnosti, rekonstruisana magacinska hala svedenog kubičnog oblikovanja, materijalizovana tamnosivim talasastim limom, predstavlja svojevrsnu neutralnu pozadinu za novu upravnu zgradu, koja formom i savremenim fasadnim ruhom upućuje na gradske poslovne objekte kombinovane namene i udobnog radnog ambijenta.

 

 

[button fw_shortcode_id=”1″]

 

Nebojša Antešević

 

Arhitektura na lokalu

Leave a Reply