superprostor.com

d

Od 8. do 12. maja 2014. u Sarajevu je održan dvanaesti ASK – Arhitektonski Studentski Kongres, prolećno okupljanje studenata arhitekture sa prostora bivše Jugoslavije. Kongres je okupio oko 120 studenata iz 7 zemalja i održan je u saradnji Asocijacije studenata arhitekture Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i Asocijacije studenata arhitekture Internacionalnog univerziteta Sarajevo, uz podršku Internacionalnog univerziteta Sarajevo.

ASK je koncipiran kao jedinstvena prilika da se uspostave kontakti među studentima arhitekture na prostoru jugosfere, budući da, sem povremenih radionica, ne postoji širi institucionalni okvir koji bi podsticao međufakultetsku saradnju. Prvi ASK je održan u Ljubljani 2002. i od tada (sa izuzetkom jedne godine) održava se jednom godišnje, svaki put menjajući mesto održavanja. Kongres je koncipiran oko okvirne teme – na primer, reurbanizacije industrijskih prostora – te se program generalno sastoji iz dva dela: teorijskog i praktičnog. Teorijski deo čine stručna predavanja arhitekata i profesora te prezentacije učesnika, dok je praktični deo jednodnevna radionica gde se timovi sastavljeni od učesnika iz različitih gradova direktno bave temom kongresa.

a

Tema ovogodišnjeg ASK-a je bila Na putu ka urbanim transformacijama: animiranje urbanih ruševina. Sarajevo, kao grad koji je pretrpeo znatna razaranja tokom ratova koncem XX veka, nažalost ne oskudeva u devastiranim prostorima, što je bio podsticaj mladim Sarajlijama da se zapitaju na koje se sve načine može pristupiti obnovi, rekonstrukciji ili reanimaciji. Naravno, ruševine nisu proizvod samo ratnih uslova već i ljudskog nemara, političkih procesa i raznih drugih okolnosti, što ovu temu čini univerzalnom: upravo to je obezbedilo snažan odjek u radovima učesnika.

 

ASK 2014 – Na putu ka urbanim transformacijama: animiranje urbanih ruševina

Leave a Reply