superprostor.com

Atlas porodičnih kuća Srbije – prilog iz knjige

Atlas višeporodičnih zgrada Srbije
NASLOVAtlas višeporodičnih zgrada Srbije / Atlas of Family housing in Serbia
AUTORMilica Jovanović Popović, Dušan Ignjatović, Ana Radivojević, Aleksandar Rajčić, Ljiljana Đukanović, Nataša Ćuković Ignjatović, Miloš Nedić
IZDAVAČUniverzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
GODINA2013.
JEZIKSrpski, Engleski

ISBN978-86-7924-101-6

Monografija Atlas višeporodičnih zgrada Srbije je druga publikacija autorskog tima sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, objavljena u sklopu obimnog istraživanja o strukturi i tipologiji građevinskog fonda Srbije, a u cilju istraživanja i unapređivanja energetskih karakteristika građevinskih objekata. Prethodna publikacija, Atlas porodičnih kuća Srbije, se bavila tipologijom i opisom jednoporodičnih zgrada.

Ceo projekat je rađen metodologijom razvijenom u okviru evropskog projekta Tabula – u tu svrhu razvijeni su naročiti upitnici i izvršen obiman terenski rad koji je rezultovao analizom više od 10.000 objekata višeporodičnog stanovanja. Dobijeni podaci su potom podrobno sistematizovani da bi konačan rezultat bila jedna opšta tipologija višeporodičnih zgrada sa posebnim osvrtom na njihove energetske karakteristike, koja je opisana u uvodnom delu.

Glavni deo Atlasa je podeljen u sedam delova od kojih svaki korespondira jednom periodu građevinske aktivnosti u Srbiji, počev od kraja 19. veka. U prvoj monografiji, ova podela je izvršena teritorijalno – odabir dijahronog pristupa je pokazatelj činjenice da na oblike višeporodičnog stanovanja mnogo više utiču tehnološke inovacije (poput novih građevinskih materijala ili prefabrikacije) i društvena dešavanja (različiti investitori i programi) nego prostorni uslovi poput podneblja i klimatskih uslova.

U okviru jednog perioda, izlaganje počinje sa kratkim opisom društveno-ekonomskih dešavanja koja su uticala na arhitektonsko oblikovanje tih godina. Nakon što je određeno koliko procenata objekata izgrađenih u ovom periodu spada u koji tip od četiri glavna (slobodnostojeća kuća, kuća u nizu, lamela i soliter), sledi analiza po tipovima: broj etaža, funkcija, broj stanova, površina, vrsta i upotreba krovnog prostora te analize bitne za energetsku efikasnost: broj i vrsta prozorskih okvira te fasadna obrada. Za svaki tip objekta u tom periodu odabran je jedan karakterističan objekat, koji biva detaljno opisan od osnova i preseka preko funkcionalne analize do elemenata termičkog omotača, sa predlozima za unapređenje energetskih karakteristika.

Ova monografija je plod dugogodišnjeg i napornog rada koji neće biti dragocen samo za stvaranje strategija poboljšanja energetskih karakteristika građevinskog fonda Srbije, što je bila i glavna namera, već predstavlja i nemerljiv doprinos istraživačima arhitektonske tipologije na ovim prostorima. Opširnost i sistematičnost ovog projekta su izuzetni i za svaku pohvalu – sigurni smo da će naredne generacije arhitekata uvrstiti ovu publikaciju u svoje biblioteke.

 

 

Tekst: Matija Zlatanović
Atlas višeporodičnih zgrada Srbije

Leave a Reply