Veliko propitivanje

superprostor.com NASLOV: Arhitektonski dijalozi UREDNICI: Boris Dundović i Alen Žunić IZDAVAČ: UPI-2M Plus i Studentski zbor Arhitektonskog fakulteta Sveučilištva u Zagrebu GODINA: 2013. JEZIK: Hrvatski ISBN: 978-953-7703-16-5 Arhitektonski dijalozi su trotomna edicija intervjua sa 63 istaknuta hrvatska praktičara i teoretičara iz oblasti arhitekture i dizajna. Svaku od

Read more