Nikola Novaković, Enforma

superprostor.com Nikola Novaković   Nikola Novaković je osnivač arhitektonskog studijaEnforma, kojeg vodi zajedno sa svojom suprugom Marijom. Sa sedištem u Kotoru, Enforma je bila jedan od glavnih zamajaca i inicijatora formiranja savremene arhitektonske scene u Crnoj Gori. Za osam godina postojanja, studio je izradio oko 300 idejnih i glavnih projekata za stambene objekte, turistička naselja, […]

ARHITEKTA MR SONJA RADOVIĆ JELOVAC, DIREKTORKA STUDIJA „SYNTHESIS”, GOVORI ZA „DAN” O USPJESIMA I PLANOVIMA

dan.co.me Mr Sonja Radović Jelovac ČOVJEK MORA BITI CENTAR PROSTORA Nažalost, sve smo više okruženi stereotipima koji vladaju na mjestima koji su divni, jedinstveni, bilo da se radi o urbanim ili prirodnim ambijentima Pred kraj pro­šle go­di­ne cr­no­gor­ska ar­hi­tek­tu­ra na­šla se u ži­ži in­te­re­so­va­nja. Ne ču­di ako zna­mo da je na 23. Me­đu­na­rod­nom sa­lo­nu ur­ba­ni­zma […]

Sarajevski potpis – Firma

superprostor.com Iako se od pamtivijeka vode debate o tome da li je arhitektura samo muški posao, stalno se polemiše oko doprinosa malog broja istaknutih žena arhitekata na svjetskoj arhitektonskoj sceni, u ovom razgovoru arhitektura je definitivno bila imenica ženskog roda. Mlade, perspektivne i akademski angažovane, arhitektice iz sarajevskog studija Firma, Nermina Zagora i Dina Samić, […]

ARHITEKTI SELGAS CANO AUTORI SU SERPENTINE PAVILJONA ZA 2015.G.

pogledaj.to Arhitekti Selgas Cano izabrani su za autore Serpentine paviljona za 2015. godinu. Jubilarni 15. paviljon slijedi ovosezonski, čileanskog arhitekta Smiljana Radića, o kojem više možete pročitati ovdje  i ovdje. Selgas Cano  su prvi španjolski arhitekti koji će projektirati privremeni paviljon koji setradicionalno, već 15. godinu za redom, postavlja ispred Serpentine galerije u Kensigton Gardensu. Efemerni […]