ARHITEKTA MR SONJA RADOVIĆ JELOVAC, DIREKTORKA STUDIJA „SYNTHESIS”, GOVORI ZA „DAN” O USPJESIMA I PLANOVIMA

dan.co.me Mr Sonja Radović Jelovac ČOVJEK MORA BITI CENTAR PROSTORA Nažalost, sve smo više okruženi stereotipima koji vladaju na mjestima koji su divni, jedinstveni, bilo da se radi o urbanim ili prirodnim ambijentima Pred kraj pro­šle go­di­ne cr­no­gor­ska ar­hi­tek­tu­ra na­šla

Read more