Jovanka Vukčević » Članovi SACG

Jovanka Vukčević

adresa: Marka Miljanova 1 Pdgorica Crna Gora tel: +382 67 865 666 datum rođenja: 20.10.1954.

Biographical Info

ZVANJE: dipl. ing. arh.
FAKULTET: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu
ZANIMANJE: projektant – urbanista
KOMPANIJA: Biro Vukčević d.o.o.

Categories: Crnogorski državljani