Miloš Jovanović » Članovi SACG

Miloš Jovanović

adresa: Peka Pavlovića 99 Cetinje Crna Gora tel: +382 67 819 623 datum rođenja: 29.04.1988.

Biographical Info

ZVANJE: spec. arh.
FAKULTET: Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore
ZANIMANJE: Samostalni savjetnik III za nepokretna kulturna dobra
KOMPANIJA: Uprava za zaštitu kulturnih dobara

Categories: Crnogorski državljani