Snježana Simović » Članovi SACG

Snježana Simović

adresa: Vojvode Boža 40 Cetinje Crna Gora tel: +382 68 066 070 datum rođenja: 04.01.1961.

Biographical Info

ZVANJE: Magistar inženjer arhitekture i urbanizma
FAKULTET: Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
ZANIMANJE: Konzervator savjetnik
KOMPANIJA: Uprava za zastitu kulturnih dobara

Categories: Crnogorski državljani