Tomislav Jović » Članovi SACG

Tomislav Jović

Biographical Info

ZVANJE: Dipl. Ing. Arhitekture
FAKULTET: Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu
ZANIMANJE: Arhitekta
KOMPANIJA: Arhi Studio Dizajn d.o.o. Budva

Categories: Strani državljani