Veselin Đukanović » Članovi SACG

Veselin Đukanović

adresa: Crnogorskih Serdara 31 Crna Gora tel: +382 69 072 375 datum rođenja: 27.07.1952.

Biographical Info

ZVANJE: dip.ing.arh.
FAKULTET: Arhitektonsko-urbanistički fakultet Univerziteta u Sarajevu
ZANIMANJE: Samostalni savjetnik
KOMPANIJA: Uprava za imovinu Crne Gore, Podgorica

Categories: Crnogorski državljani