Vukašin Marković » Članovi SACG

Vukašin Marković

adresa: VI crnogorske P+4/76 Crna Gora tel: +382 67 514 183 datum rođenja: 12.07.1983.

Biographical Info

ZVANJE: magistar arhitekture
FAKULTET: Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore
ZANIMANJE: diplomirani inženjer arhitekture
KOMPANIJA: Arhitektonski studio MV2A d.o.o. Podgorica

Categories: Crnogorski državljani