Alden Bajramspahić

Datum rođenja:

10. 04. 1995.

Adresa:

Rakonje bb, Bijelo Polje

Broj telefona:

+386 64 294 002

Email:

aldenbajramspahic@outlook.com

Zvanje:

BSc Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Kompanija: