Aleksandar Dajković

Datum rođenja:

19. 11. 1986.

Adresa:

VII omladinske brigade, Podgorica

Broj telefona:

+382 69 224 737

Email:

adajkovic@yahoo.com

Zvanje:

MSc Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

Ministarstvo kulture