Aleksandar Živaljević

Datum rođenja:

26. 01. 1983.

Adresa:

Momišići S1, Podgorica

Broj telefona:

+382 67 300 360

Email:

acozivaljevic@gmail.com

Zvanje:

Spec.sci. Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

Tregatti d.o.o.