Aleksandra Vujotić

Datum rođenja:

31. 08. 1988.

Adresa:

Vijenac kosovskih junaka 3, Podgorica

Broj telefona:

+382 67 665 520

Email:

aleksandra.vujotic@gmail.com

Zvanje:

Spec.sci. Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

Studio Synthesis