Ana Moračanin

Datum rođenja:

03. 04. 1991.

Adresa:

Mažina II br 41, Tivat

Broj telefona:

+382 69 222 943

Email:

ana.m.architecture@gmail.com

Zvanje:

Spec.sci. Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

STUDIO VERTIKALA d.o.o. Tivat