Andreja Mugoša

Datum rođenja:

14. 09. 1989.

Adresa:

Lješkopoljska bb, Podgorica

Broj telefona:

+382 69 579 211

Email:

andreja1411@gmail.com

Zvanje:

Spec.sci. Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Arhitekta – konzevator

Kompanija:

Uprava za zaštitu kulturnih dobara