Biljana Gligorić

Datum rođenja:

15. 06. 1973.

Adresa:

Prčanj 250, Kotor

Broj telefona:

+382 69 340 163

Email:

biljana@expeditio.org

Zvanje:

diplomirani inženjer arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet univerziteta u Beogradu

Zanimanje:

Izvršna direktorka

Kompanija:

Expeditio Architects d.o.o.