Bojana Ćulafić

Datum rođenja:

30. 01. 1990.

Adresa:

Bulevar Džordža Vašingtona br. 6, Podgorica

Broj telefona:

+382 067 601 662

Email:

bojanaculafic.arh@gmail.com

Zvanje:

Spec.sci. Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

Ing Invest