Dragana Čukić

Datum rođenja:

05. 08. 1972.

Adresa:

Vlada Raičevića 2, Podgorica

Broj telefona:

+382 67 435 259

Email:

draganac@t-com.me

Zvanje:

diplomirani inženjer arhitekture

Fakultet:

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet Prištin

Zanimanje:

Arhitekta-projektant

Kompanija:

Republički zavod za urbanizam i projektovanje AD Podgorica