Dragana Pantović

Datum rođenja:

18. 07. 1991.

Adresa:

Vidrovan b.b. Nikšić

Broj telefona:

+382 68 065 850

Email:

pantovic.arh@gmail.com

Zvanje:

Magistarka inženjerka arhitekture

Fakultet:

Fakultet za gradjevinarstvo, saobraćajni inžinjering i arhitekturu, Univerzitet u Mariboru (Slovenija)

Zanimanje:

Inženjerka arhitekture, stručni nadzor na gradilištu

Kompanija:

Bemax doo Podgorica