Dubravka Šušić

Datum rođenja:

26. 09. 1990.

Adresa:

Broj telefona:

Email:

dubravkasusic90@gmail.com

Zvanje:

Spec.sci. Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

Čelebić doo