Dušan Aleksić

Datum rođenja:

30. 11. 1993.

Adresa:

Skopska 78, Podgorica

Broj telefona:

382 67 802 616

Email:

dusan.a.312@gmail.com

Zvanje:

Spec.sci. Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

Arhitektonski Atelje d.o.o. Podgorica