Dušan Jelovac

Datum rođenja:

09. 09. 1990.

Adresa:

Bulevar Jola Piletića 2, Podgorica

Broj telefona:

+382 69 812 166

Email:

dsn.jlvc@gmail.com

Zvanje:

Spec.sci. Arhitekture

Fakultet:

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

Studio Project d.o.o.